World Habitat Day (6 X 2014). Ekorozwój, zrównoważony rozwój, zarządzanie zasobami naturalnymi. ONZ-HABITAT

Budowa z kostek słomy dobrze wpisuje się w tegoroczne obchody 6 października World Habitat Day.

W tym roku dzień poświęcony jest w szczególności problematyce zapewnienia ubogim i najuboższym w różnych zakątkach świata miejsca zamieszkania i schronienia: Voices of Slumses.

Cierpienie, ból, nieprzewidywalność, nagłość, panika, popłoch, strach, trwoga, niedostatek, niedola, głód, tajemnica, przerażenie, groza i niepokój jakie budzą zjawiska przyrody, kataklizmy, kryzysy spowodowane przez człowieka i naturę, śmierć pokazują istotną rolę człowieka umiejącego w sposób właściwy gospodarować zasobami, które daje sama natura, czego przykładem jest budowa z kostek słomy.

 

Funkcjonalne użycie słomy, gliny, drewna pozwala kojarzyć je z tradycyjną symboliką wielu kultur i krajów, w których miała początek, rozwinęła się, rozwija i zyskała popularność budowa z kostek słomy tynkowanych gliną, w szczególności w krajach zniszczonych wojną, biedą, trzęsieniami ziemi, kryzysami humanitarnymi i katastrofami naturalnymi. Również w Polsce, z powodu braku innych materiałów, budowa z kostek słomy nasilała się po I i II wojnie światowej i oparta była w głównej mierze na rozwiązaniach rosyjskich. Poszukiwanie nowatorskich rozwiązań po wojnie w Europie wiedzie do Francji, gdzie inżynier Feuillette wybudował pierwszy dom z kostek słomy tynkowanych gliną, a rzemieślnicy francuscy kontynuowali jego działania. Z podobną sytuacją zetknęliśmy się pół wieku później, w Serbii, która słynie obecnie z najpiękniejszych domów z zasobów naturalnych, rozwiązań w zakresie zrównoważonego rozwoju budownictwa naturalnego i właściwego gospodarowania zasobami naturalnymi. Nędza i biedota ze wsi przybywała do wielkich miast, a na peryferiach powstawały dzielnice ze słomy, gliny, drewna, tektury i blachy. Od czasu wprowadzenia maszyn i prasy kostkującej słomę w prostokąty rozpoczął się trwający do dziś proces modernizacji wsi, rozwój terenów rolniczych i rozwój ekobudownictwa.

Widoczna obecnie wzrastająca tendencja do włączania budowy z kostek słomy tynkowanych gliną w przestrzeń miejską, elementów wykonanych ze słomy i budowy z zasobów naturalnych w przestrzeni miejskiej wiąże się z zaletami płynącymi z takiej budowy dla środowiska naturalnego, potrzebą ochrony i pragnieniem dbania o środowisko naturalne.

World Habitat Day został ustanowiony przez Organizację Narodów Zjednoczonych w 1985 roku i obchodzony jest od 1986 roku.

Aby odkryć i ukazać bogactwo prostoty rozwijającej się i cieszącej się coraz większą popularnością w Polsce budowy z kostek słomy tynkowanych gliną, rozwoju naturalnego budownictwa i architektury naturalnej, warto wybrać się w podróż w czasie i w przestrzeni.

ONZ-HABITAT promuje i podnosi świadomość w zakresie polityki zrównoważonego rozwoju, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci, sierot, kobiet, sparaliżowanych, chorych, biedoty.

Na obchody w roku 2014 wybrano istotną problematykę dotyczącą zapewnienia ubogim i najuboższym w różnych zakątkach świata miejsca zamieszkania i schronienia: Voices of Slumses.

Będzie można usłyszeć między innymi o tym, co mieszkańcy dzielnic ubogich z różnych zakątków mają do powiedzenia światu

o budownictwie, materiałach naturalnych, budowie z użyciem materiałów naturalnych;

o rozwoju budownictwa naturalnego i jego przyczynach;

o wybudowaniu odpowiadających ich potrzebom i standardom domów / osiedli i schronienia z materiałów naturalnych;

o budowie z materiałów lokalnych czy lokalnie przetwarzanych;

o edukacji w zakresie zasobów naturalnych używanych do budowy;

o edukacji i pomocy rozwojowej, w miejscach, w których wdraża się projekty inżyniersko-budowlane, między innymi z zakresu naturalnego budownictwa i budowy z kostek;

o poprawie zdrowia, jakości pracy i życia w miejscach bez transportu publicznego i bez infrastruktury.

Celem wydarzenia jest między innymi podniesienie świadomości w szczególności w miejscach zatłoczonych i podatnych na osuwanie ziemi, trzęsienia ziemi, wojny domowe, powodzie, pożary, kataklizmy, poprawę jakości pracy w miejscach bez transportu publicznego, bez szkół i in.


 

Reklamy