Naturalne budownictwo i architektura naturalna i Budowanie z kostek k. XIX w.-XXI w. Tradycja i współczesność

sklepienieBudowa ze słomy i gliny (naturalne BUDOWNICTWO i architektura). Tradycja i współczesność i Budowanie z Kostek. K. XIX w. – XXI w. obejmuje treści merytoryczne:

Solidność jako istotną i ważną cechę dla budowy ze słomy i gliny pokazała budowa dwóch okazałych domów, odwołujących się do znanego i tradycyjnego sposobu budowy domów z cegieł i pokrytych strzechą.

Strzecha używana do pokrywania wiejskich chat znalazła wprawdzie zastosowanie w nowoczesnym budownictwie,

jednak stosunkowo rzadko

pokrywa domy z kostek słomianych tynkowanych gliną.

„Dom wybuduj, to jest sztuka” – wypowiedź uczniów będąca wynikiem warsztatów, podczas których uczniowie pokazali umiejętności  tworzenia z gliny koresponduje z przesłaniem wybitnego architekta i nauczyciela, mającego istotny wpływ na zmiany w sposobie myślenia o architekturze i wypowiadania się za pomocą architektury:

Każdy człowiek powinien sam potrafić fot. Iwona Matejczukwybudować dom dla siebie i swojej rodziny w oparciu o podstawowe komponenty każdego istnienia: ziemię, wodę, powietrze i ogień i znane od starożytności podstawowe elementy: łuki, sklepienia i kopuły.

Aby odkryć i ukazać bogactwo prostoty i piękno rozwijającej się i cieszącej się coraz większą popularnością w Polsce budowy z kostek słomianych tynkowanych gliną, warto wybrać się w podróż w czasie i w przestrzeni.

Historia, początki, przyczyny i rozwój

budowy ze słomy i gliny

i innych materiałów naturalnych, naturalnego budownictwa i architektury; użycie gliny, słomy i innych materiałów naturalnych w historii i współcześnie.

glina4ze szczególnym uwzględnieniem rozwijania umiejętności świadomego kształtowania przestrzeni publicznej, wpływu na przestrzeń publiczną i świadomego planowania przestrzennego w zakresie naturalnego budownictwa i architektury naturalnej poprzez, między innymi, tworzenie makiety zagospodarowania obszaru przestrzeni publicznej, wybór i układ elementów składających się na tę przestrzeń, widzianą oczami czwartoklasistów

wraz z uwzględnieniem korzyści, zalet i wad, celów i przeznaczenia budowy ze słomy, gliny i innych materiałów naturalnych, historii, początków, przyczyn, zalet, wad, rozwoju i celów budowy z użyciem słomy i gliny i innych materiałów naturalnych, zrównoważonego rozwoju naturalnego budownictwa i architektury, budowy z kostek słomianych tynkowanych gliną.

1. Budowa ze słomy i gliny, naturalne budownictwo i architektura, zrównoważony rozwój budownictwa i architektury (ekobudownictwa i ekoarchitektury)

2. Budowanie z kostek. K. XIX w. – xxi W. edukacja w zakresie budownictwa, inżynierii budownictwa, Edukacja i pomoc  rozwojowa. Tradycja i współczesność

sloma11. Budowa ze słomy i gliny, naturalne budownictwo i architektura, zrównoważony rozwój naturalnego budownictwa i architektury (ekobudownictwa i ekoarchitektury) obejmuje:

3. Wielka Wieś, fot. Iwona Matejczuk Historię budowy z użyciem słomy, gliny i innych materiałów naturalnych: początki, pierwsze budowle i ich mieszkańców,

3. Wielka Wieś, fot. Iwona Matejczuk Słoma, glina, inne materiały naturalne (liście, ziemia, lód, trzcina, akacja, bambus, mąka, wapno, łajno krowie, konopie, mielony papier makulaturowy, wióra osikowe, wełna owcza): właściwości i użycie w historii budownictwa,

3. Wielka Wieś, fot. Iwona Matejczuk Symbolikę słomy, gliny, trzciny, bambusa i innych materiałów naturalnych zakorzenioną w tradycjach kultur

3. Wielka Wieś, fot. Iwona Matejczuk Ceremonie z użyciem ziemi, słomy i innych materiałów naturalnych zakorzenione w tradycjach kultur

Ceremonia w intencji budowy domu

Fundamenty / budowa domu

3. Wielka Wieś, fot. Iwona Matejczuk Przygotowanie pola, siew, zbiór, omłot i przechowywanie zboża od czasów starożytnych

3. Wielka Wieś, fot. Iwona Matejczuk Budowle z użyciem słomy, gliny i innych materiałów naturalnych (kościoły, chaty),

3. Wielka Wieś, fot. Iwona Matejczuk Domy tradycyjne z użyciem słomy, gliny i innych materiałów naturalnych (minka, jurta, tipi, njalla, samiska, igloo tradycyjne i z gliny),

3. Wielka Wieś, fot. Iwona Matejczuk Materiały i narzędzia używane w naturalnym budownictwie,

3. Wielka Wieś, fot. Iwona Matejczuk Maszyny, prasy i owijarki używane do prasowania:

 • pierwsze prasy,
 • budowę maszyn, m.in. prasa: zespół napędowy, instalacja hydrauliczna, miejsce na sznurek, mechanizmy do owijania, podbieracze, siłowniki hydrauliczne, ramy tylne: na zewnątrz, do wewnątrz, łańcuchy i wałki zespołu zwijającego, wskaźniki do pokazywania stopnia zgniotu beli, podajniki, noże do przycinania sznurka, odrzutniki bel

Ciekawostki:

 • pierwsze prasy zwijające wyprodukowała firma Vermeer w Stanach Zjednoczonych w 1970 roku;
 • w Polsce produkcję pras zwijających rozpoczęła lubelska firma FMR w latach siedemdziesiątych

3. Wielka Wieś, fot. Iwona Matejczuk Życie codzienne w różnych budowlach z użyciem słomy, gliny, innych materiałów naturalnych (mince, tipi, jurcie, szałasie, igloo z gliny, domu ze słomy i gliny),

3. Wielka Wieś, fot. Iwona Matejczuk Budowle z gliny, kamieni, trzciny i drewna (hotel z gliny, kamienia, trzciny i drewna na Ukrainie, szpitale ze słomy i gliny, kaplice ze słomy i gliny, sowiarnia, pracownia ceramiczna ze słomy i gliny),

3. Wielka Wieś, fot. Iwona Matejczuk Przyczyny i cele powstawania budynków ze słomy, gliny i innych materiałów naturalnych

katastrofy naturalne i humanitarne:

 • trzęsienie ziemi, wojna, wojna domowa, huragany, powodzie, pożary, tsunami, zmiany klimatyczne, bezdomne sieroty, brak domu i brak szkoły,

Ekoturystyka, turystyka zrównoważona

 • przenosiny z miasta na wieś, ekoturystyka, turystyka zrównoważona.

3. Wielka Wieś, fot. Iwona Matejczuk Realizacje budynków ze słomy i gliny w różnych krajach i w Polsce: rozwój budownictwa z kostek słomianych tynkowanych gliną,

3. Wielka Wieś, fot. Iwona Matejczuk Przeznaczenie budynków ze słomy i gliny, innych materiałów naturalnych

3. Wielka Wieś, fot. Iwona Matejczuk Wyroby z gliny i wyroby ze słomy,

3. Wielka Wieś, fot. Iwona Matejczuk Niewypalana cegła,

3. Wielka Wieś, fot. Iwona Matejczuk Tynki gliniane (w pałacu w Japonii, w Sidzinie),

3. Wielka Wieś, fot. Iwona Matejczuk Wykorzystanie polskich rozwiązań w innych krajach (wybrane elementy),

3. Wielka Wieś, fot. Iwona Matejczuk Dawne techniki budowania ze słomy, gliny, trzciny, bambusa i wykorzystanie materiałów naturalnych a współczesne realizacje (domy, hotele, muzea), wykorzystanie materiałów tradycyjnych we współczesnym budownictwie naturalnym (ekobudownictwie i ekoarchitekturze),

3. Wielka Wieś, fot. Iwona Matejczuk Miejsca wydobycia materiałów potrzebnych w budownictwie,

3. Wielka Wieś, fot. Iwona Matejczuk Kategorie naturalnego budownictwa i architektury naturalnej:

 • prostota,
 • lekkość,
 • minimalizm,
 • funkcjonalność,
 • oszczędność form

3. Wielka Wieś, fot. Iwona Matejczuk Światło i znaczenie światła w budowie z kostek i naturalnym budownictwie

 • jako element budujący w przestrzeni naturalnego budownictwa i architektury naturalnej;
 • boska symbolika światła naturalnego;
 • znaczenie okna w domach z naturalnych zasobów – właściwy wgląd w istotę budowy;
 • okno prawdy – właściwy wgląd w materiał

Ciekawostki:

 • okna prawdy w naturalnych domach, wypełnione słomą – jedna z piękniejszych tradycji domów ze słomy
 • znaczenie okna w domach z naturalnych zasobów – właściwy wgląd w istotę budowy, słoma, glina, bambus, etc.

3. Wielka Wieś, fot. Iwona MatejczukZastosowanie gliny i materiałów tradycyjnych w biurowcach (zagadnienie zdrowia i pracy), adaptacje biur na mieszkania;

3. Wielka Wieś, fot. Iwona Matejczuk Właściwości zdrowotne materiałów naturalnych a zrównoważony rozwój budownictwa naturalnego

3. Wielka Wieś, fot. Iwona Matejczuk Zrównoważony rozwój i pomoc humanitarna, zgodnie z zasadami neutralności, niezależności i bezstronności, humanitaryzmu oraz w oparciu o zasady sformułowane w Europejskim Konsensusie ws. Pomocy Humanitarnej:

 • ratowanie i ochrona życia w kontekście budowy ze słomy i gliny
 • pomoc ubogim i budowanie odporności na katastrofy w kontekście budowy ze słomobali;
 • zaangażowanie rodzin, niepełnosprawnych, bezdomnych, ubogich i wdów w budowę własnego domu w ramach pomocy rozwojowej jako symboliczny wymiar budowania ze słomy i gliny,
 • pomoc rozwojową w zakresie reagowania na katastrofy;
 • edukację zdrowotną w kontekście budowy ze słomy i gliny na świecie, w tym budowę szpitali i medycznych gabinetów prywatnych;
 • wspieranie budowy, modernizację i utrzymanie w krajach dotkniętych tsunami i wojną domową;
 • rozwój budownictwa szkolnego i poprawę jakości pracy w szkołach, niezależnie od infrastruktury, funduszy i wyposażenia szkół na świecie w kontekście budowy ze słomobali;
 • rozwój i wdrażanie projektów budowlanych, remontowych i edukacyjnych, a także koordynację wsparcia inżynierskiego w kontekście budowy z kostek na świecie,
 • ochronę praw bezdomnych, migrantów, osób zakażonych HIV, HPV, HBV, HCV w kontekście budowy ze słomobali;
 • edukację przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych, gimnazjum, liceum, słuchaczy szkół wyższych, osoby starsze, bezdomnych, osób zakażonych wirusami i chorych, mieszkańców slumsów, etc. w zakresie budowy ze słomobali;
 • fundatorów i źródła finansowania budynków ze słomy i gliny, organizacje, instytucje i osoby prywatne,

3. Wielka Wieś, fot. Iwona Matejczuk Organizacje i media wdrażające, realizujące i promujące naturalne budownictwo i architekturę (ekobudownictwo i ekoarchitekturę) na świecie i w Polsce,

3. Wielka Wieś, fot. Iwona Matejczuk Rozwój i przyczyny rozwoju budowy z kostek słomianych tynkowanych gliną w Polsce od ponad dziesięciu lat,

3. Wielka Wieś, fot. Iwona Matejczuk Ciekawostki:

 • po trzęsieniu ziemi w Pakistanie zbudowano szkołę, żeby można było uczyć się pisać, czytać, rysować, grać w krykieta, z lokalnych materiałów naturalnych (słoma i drewno), budynek jest odporny na trzęsienia ziemi, bez ogrzewania, ciepły,
 • nepalskie domy ze słomobali, odporne na susze, powodzie, trzęsienia ziemi;
 • biblioteki ze słomy i gliny;
 • szpitale ze słomy i gliny, medyczne gabinety prywatne ze słomy i gliny;
 • kaplice ze słomy i gliny;
 • trudności ze zdobyciem bel słomy znanej powszechnie od zarania dziejów na wsi polskiej: w Pakistanie bele słomy do budowy domów dla rodzin nie są dostępne: do budowy domów, między innymi, dla samotnych matek / przez samotne matki używa się lokalnie przetworzonych materiałów naturalnych,
 • wykorzystywanie materiałów wojennych (worek, drut) do celów pokojowych,
 • nieistniejący budynek szkoły z kostek siana w Stanach Zjednoczonych, obgryzały ją pasące się w pobliżu budynku na zielonej wiosną trawce krowy u początków XIX stulecia, dlatego wprowadzono glinę,
 • wyroby ze słomy: miś ze słomy, zabawki ludowe ze słomy, słoń ze słomy (przykładowe polecane źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe: http://www.audiovis.nac.gov.pl/):
 • 1. Narodowe Archwium Cyfrowe

 • wyroby z gliny: miś z gliny, gra z gliny, zamiast słonia, kot: uczniowie
 • RZEŹBY z bel prasowanej słomy: traktor, kombajn

 • Maszyny do belowania i owijania: PRASY i OWIJARKI samozaładowcze i stacjonarne. ZAKISZANIE beli

  m.in. Z587, z-593 i z-594, z-543

  prasa zwijająca Z587 zwija do 35 bel na godzinę; holenderska PRASA LELY daje możliwość prasowania bez zatrzymywania się i zwalniania, półautomatyczna owijarka bel okrągłych, której gumowy pas pozwala na owijanie niekształtnych bel; prasy zmiennokomorowe zwijają okrągłe bele, praso-owijarki owijają folią bele, a czasem zakwaszają, w ten sposób powstaje KISZONKA PASZOWA; PRASY ZWIJAJĄCE z-543 I Z-594 przeznaczone są do zbiorów materiałów słomiastych, materiał zwijany w bele o średnicy 1200 mm; prasa Z-594 wyróżnia się rotorem z docinaczem, równomiernie zakisza bele. Przy użyciu prasy Z-543 bele owijane są sznurkiem lub siatką; owijarka samozaładowcza, stacjonarna

 • Widły, wózki, przyczepy do bel słomy
 • Bele słomiane jako grządki do hodowli roślin, towar opałowy i in.
 • Rozmiary bel słomy

3. Wielka Wieś, fot. Iwona Matejczuk Słownik tematyczny związany z naturalnym budownictwem i architekturą i budową z kostek

3. Wielka Wieś, fot. Iwona Matejczuk Ważne daty:

pierwszy poniedziałek października: World Habitat Day obchodzony od 1986 roku

1 I, 23 I, 11 II, 21 III, 22 III, 29 V, 21 IV, 5 VI, 20 VI, 26 VI, 19 VIII, 8 IX, 18 IX, 14 X, 15 XI, 16 XI, 25 XI, 1 XII,  2 XII, 5 XII, 10 XII, 18 XII, 19 XII

3. Wielka Wieś, fot. Iwona Matejczuk Literaturę, przykłady, film, strony: Zanim wybudujecie dom (hotel / muzuem) i budynek z kostek z materiałów naturalnych, z wykorzystaniem tradycyjnych materiałów i wpisujący się w nurt naturalnego budownictwa i architektury (ekobudownictwa i ekoarchitektury)

3. Wielka Wieś, fot. Iwona Matejczuk Wybrane zadania z budowy z użyciem słomy i gliny, naturalnego budownictwa i architektury

sloma12. Budowanie z kostek. K. xIX W. – xxi W. Tradycja i współczesność, EDUKACJA i pomoc rozwojowa obejmuje:

3. Wielka Wieś, fot. Iwona Matejczuk Historię budowy z kostek, pierwsze budowle z kostek, ich mieszkańców, gospodarzy

3. Wielka Wieś, fot. Iwona Matejczuk Użycie materiałów tradycyjnych: słomy, gliny, drewna, (domy, szkoły)

w budowie z kostek od XIX stulecia

3. Wielka Wieś, fot. Iwona Matejczuk Symbolikę słomy, gliny i innych materiałów naturalnych zakorzenioną w tradycjach kultur

3. Wielka Wieś, fot. Iwona Matejczuk Ceremonie z użyciem ziemi, słomy i innych materiałów naturalnych zakorzenione w tradycjach kultur

Ceremonia w intencji budowy domu

Fundamenty / budowa domu

3. Wielka Wieś, fot. Iwona Matejczuk Łamanie tradycji i historii

3. Wielka Wieś, fot. Iwona Matejczuk Przygotowanie pola, siew, zbiór, omłot i przechowywanie zboża od czasów starożytnych

3. Wielka Wieś, fot. Iwona Matejczuk Wyroby ze słomy: w historii, i wykonane własnoręcznie

3. Wielka Wieś, fot. Iwona Matejczuk Wyroby z gliny: w historii, i wykonane własnoręcznie

3. Wielka Wieś, fot. Iwona Matejczuk Miejsca i tereny budowy z kostek

3. Wielka Wieś, fot. Iwona Matejczuk Realizacje budynków ze słomy i gliny w różnych krajach i w Polsce: rozwój budownictwa z kostek słomianych tynkowanych gliną,

3. Wielka Wieś, fot. Iwona MatejczukMiejsca wydobycia materiałów potrzebnych w budownictwie z kostek,

3. Wielka Wieś, fot. Iwona Matejczuk Maszyny, prasy i owijarki używane do prasowania:

 • pierwsze prasy
 • budowę maszyn, m.in. prasa: zespół napędowy, instalacja hydrauliczna, miejsce na sznurek, mechanizmy do owijania, podbieracze, siłowniki hydrauliczne, ramy tylne: na zewnątrz, do wewnątrz, łańcuchy i wałki zespołu zwijającego, wskaźniki do pokazywania stopnia zgniotu beli, podajniki, noże do przycinania sznurka, odrzutniki bel

Ciekawostki:

 • pierwsze prasy zwijające wyprodukowała firma Vermeer w Stanach Zjednoczonych w 1970 roku;
 • w Polsce produkcję pras zwijających rozpoczęła lubelska firma FMR w latach siedemdziesiątych

3. Wielka Wieś, fot. Iwona MatejczukWłaściwości i korzyści dla zdrowia wynikające z użycia gliny, słomy i innych materiałów naturalnych

3. Wielka Wieś, fot. Iwona Matejczuk Organizacje i media

 • wdrażające, realizujące i promujące budowę z kostek na świecie i w Polsce,
 • fundatorów budowy z kostek, publiczne i prywatne źródła finansowania: organizacje i osoby prywatne
 • oraz osoby: Nader Khalili, Mata Amritanandamayi, Prof. Gernot Minke, Walter Menteth i wiele innych

3. Wielka Wieś, fot. Iwona Matejczuk Przyczyny i cele powstawania budynków ze słomy, gliny i innych materiałów naturalnych

katastrofy naturalne i humanitarne:

 • trzęsienie ziemi, wojna, wojna domowa, huragany, powodzie, pożary, tsunami, zmiany klimatyczne, bezdomne sieroty, brak domu i brak szkoły,

Ekoturystyka, turystyka zrównoważona

 • przenosiny z miasta na wieś, ekoturystyka, turystyka zrównoważona.

3. Wielka Wieś, fot. Iwona Matejczuk Przeznaczenie budynków ze słomy i gliny,

3. Wielka Wieś, fot. Iwona Matejczuk Właściwości zdrowotne materiałów naturalnych a zrównoważony rozwój budownictwa naturalnego

3. Wielka Wieś, fot. Iwona Matejczuk Zrównoważony rozwój i pomoc humanitarna, zgodnie z zasadami neutralności, niezależności i bezstronności, humanitaryzmu oraz w oparciu o zasady sformułowane w Europejskim Konsensusie ws. Pomocy Humanitarnej:

 • ratowanie i ochrona życia w kontekście budowy ze słomy i gliny
 • pomoc ubogim i budowanie odporności na katastrofy w kontekście budowy ze słomobeli;
 • zaangażowanie rodzin, niepełnosprawnych, bezdomnych, ubogich i wdów w budowę własnego domu w ramach pomocy rozwojowej jako symboliczny wymiar budowania ze słomy i gliny,
 • pomoc rozwojową w zakresie reagowania na katastrofy;
 • edukację zdrowotną w kontekście budowy ze słomy i gliny na świecie, w tym budowę szpitali i medycznych gabinetów prywatnych;
 • wspieranie budowy, modernizację i utrzymanie w krajach dotkniętych tsunami i wojną domową;
 • rozwój budownictwa szkolnego i poprawę jakości pracy w szkołach, niezależnie od infrastruktury, funduszy i wyposażenia szkół na świecie w kontekście budowy ze słomobeli
 • rozwój i wdrażanie projektów budowlanych, remontowych i edukacyjnych, a także koordynację wsparcia inżynierskiego w kontekście budowy z kostek na świecie
 • ochronę praw bezdomnych, migrantów, osób zakażonych HIV, HPV, HBV, HCV w kontekście budowy ze słomobali;
 • edukację przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych, gimnazjum, liceum, uczniów szkół wyższych, osoby starsze, bezdomnych, osób zakażonych wirusami i chorych, mieszkańców slumsów, etc. w zakresie budowy ze słomobeli;
 • fundatorów i źródła finansowania budynków ze słomy i gliny, organizacje, instytucje i osoby prywatne,

3. Wielka Wieś, fot. Iwona Matejczuk Politykę regionalną i gospodarkę regionalną

3. Wielka Wieś, fot. Iwona Matejczuk Rozwój i przyczyny rozwoju budowy z kostek słomianych tynkowanych gliną na świecie i w Polsce

3. Wielka Wieś, fot. Iwona Matejczuk Słownik tematyczny

3. Wielka Wieś, fot. Iwona Matejczuk Ciekawostki:

 • nieistniejący budynek szkoły z kostek siana w Stanach Zjednoczonych, obgryzały ją pasące się w pobliżu budynku na zielonej wiosną trawce krowy u początków XIX stulecia, dlatego wprowadzono glinę,
 • wykorzystywanie materiałów wojennych (worek, drut) do celów pokojowych,

3. Wielka Wieś, fot. Iwona Matejczuk Ważne daty:

pierwszy poniedziałek października: World Habitat Day obchodzony od 1986 roku

1 I, 23 I, 11 II, 21 III, 22 III, 29 V, 21 IV, 5 VI, 20 VI, 26 VI, 19 VIII, 8 IX, 18 IX, 14 X, 15 XI, 16 XI, 25 XI, 1 XII,  2 XII, 5 XII, 10 XII, 18 XII, 19 XII

***

3. Wielka Wieś, fot. Iwona Matejczuk Wybrane zagadnienia:

 • kształtowanie przestrzeni miejskiej / architektura krajobrazu, architektura zieleni, budownictwo (wielko)miejskie, architektura ekologiczna;
 • ogród pionowy i dachowy, trawnik: projektowanie trawników, aranżacja, projektowanie ogrodów pionowych i dachowych,

***

3. Wielka Wieś, fot. Iwona Matejczuk Budowę z kostek słomianych tynkowanych gliną

Istotna jest budowa domów w części warsztatowej, co prowadziło do budowy z kostek sprasowanej słomy.

Wpisuje się ona w rozwijający się od ponad dziesięciu lat w Polsce, a niezwykle popularny poza jej granicami, rozwój naturalnego budownictwa odwołującego się do tradycyjnych technologii z wykorzystaniem materiałów znanych i używanych w budownictwie od zarania dziejów, w szczególności na terenach wiejskich.

Tematyka budownictwa (wielko)miejskiego i kształtowania przestrzeni publicznej domaga się przygotowania treści merytorycznych obszarów tematycznych.

W związku z trwającym rozwojem i wzrastającą popularnością naturalnego budownictwa i architektury (ekobudownictwa i ekoarchitektury) oraz

w związku z trwającą od k. XIX stulecia budową z kostek i rozwojem budowy z kostek wykorzystywanych w ekobudownictwie, podczas trzęsienia ziemi, wojny, pożaru, powodzi, z powodu braku domu i szkoły,

a także w związku z prowadzonymi badaniami od 1975 roku

i wzrastającą popularnością budowy z kostek słomianych tynkowanych gliną w Polsce pojawiły się wybrane zagadnienia.

 

Reklamy

Budowa ze słomy i gliny, historia, początki i zrównoważony rozwój budownictwa naturalnego i jego przyczyny. Słownik i ciekawostki

kokardka Budowa ze słomy i gliny (Naturalne Budownictwo i Architektura)


im

 

 

1. OKNOwnętrza,mz

***

Zrównoważony rozwój naturalnego budownictwa i architektury. Edukacja i Rozwój regionalny. Tradycja i współczesność

***

Miejsca i przyczyny rozwoju naturalnego budownictwa i architektury

 chmurka1

budowy ze słomy i gliny, kamienia wapiennego i innych materiałów naturalnych

Słownik:

technologia strawbale (straw bale), budowa w technologii strawbale, budowa w technologii des bottes de paille 

BUDOWA ze Słomy i Gliny

Budowa z kostek słomianych tynkowanych gliną,

budowa z bel (sprasowanej) słomy,

Budowa z prasaków i presaków słomy

budowa z balotów słomy, ze słomobali

Wybór literatury i instytucje

3. Wielka Wieś, fot. Iwona Matejczuk ACCA. The Global Body for Professional Accounts

3. Wielka Wieś, fot. Iwona Matejczuk Agricologia

3. Wielka Wieś, fot. Iwona Matejczuk Asianart.com. Tibetan Archive Projekt

3. Wielka Wieś, fot. Iwona Matejczuk Atelier Alp

3. Wielka Wieś, fot. Iwona Matejczuk Arquitectura Se Mueve, poświęcone świadomemu kształtowaniu przestrzeni publicznej

3. Wielka Wieś, fot. Iwona Matejczuk ArTUR, świadome kształtowanie przestrzeni publicznej i wpływ na przestrzeń publiczną,

zrównoważony rozwój budownictwa naturalnego i, między innymi,

odnowienie starej szkoły na wsi

3. Wielka Wieś, fot. Iwona MatejczukAta.org.au, jedna z ciekawszych organizacji: energia i woda

3. Wielka Wieś, fot. Iwona Matejczuk Avantgardens

3. Wielka Wieś, fot. Iwona Matejczuk Basinsa.net

3. Wielka Wieś, fot. Iwona Matejczuk Bemarchitect, Bruce -Eugene Milliard Architect

3. Wielka Wieś, fot. Iwona Matejczuk Bou-Ali G., Straw Bale and Straw Bale Wall System, Arizona 1993, między innymi o budowie z kostek słomianych tynkowanych gliną.

3. Wielka Wieś, fot. Iwona Matejczuk California Strawbuilding Association, między innymi, o materiałach naturalnych i nietoksycznych, ognioodporności, i odporności na trzęsienia ziemi, badania wykorzystywane później w zrównoważonym rozwoju budownictwa naturalnego na świecie

3. Wielka Wieś, fot. Iwona Matejczuk California’s Earthbuilidngs Authority

3. Wielka Wieś, fot. Iwona Matejczuk Cal-Earth – The California Institute of Earth Art and Architecture, instytucja kształcąca,

wybitny architekt i nauczyciel Nader Khalili

dzieło mistrza i jego 6 książek, które zmieniły

technikę, filozofię i postrzeganie architektury serdecznie polecamy,

między innymi Ceramic Houses & Earth Architecture: How to Build Your Own

domy dla bezdomnych, uchodźców i wiele innych: Galeria

i uczniów kontynuujących dzieło w wielu zakątkach świata

3. Wielka Wieś, fot. Iwona Matejczuk Canya Viva, wykorzystanie naturalnych materiałów do budowy, działania skupione na zapobieganiu powodziom i pożarom

3. Wielka Wieś, fot. Iwona Matejczuk Carved wood, rzeźby w drewnie3. Makieta

3. Wielka Wieś, fot. Iwona Matejczuk Casas de paja, między innymi, interesujące stowarzyszenie zawodowe, ze względu na wysokość osiedla z materiałów naturalnych, konieczne spełnione wymagania odporności ogniowej, istotne zabezpieczenia przed pożarami budynków ze słomy i gliny, innych materiałów naturalnych

3. Wielka Wieś, fot. Iwona Matejczuk Chamila J.P.S., Halwatura R.U., Performance of Straw Bale Houses in Tropical Climatic Condition, University of Moratuwa

3. Wielka Wieś, fot. Iwona Matejczuk Chrzanowski S., Budynki z płyt słomianych i trzcinowych, Warszawa 1958.

3. Wielka Wieś, fot. Iwona Matejczuk Cob Cottage Company

3. Wielka Wieś, fot. Iwona Matejczuk Construire Autrement, Francja wypracowała technikę „zielonego budynku” przez wiele lat, rozwinęła współpracę z innymi krajami, między innymi, o podstawowych materiałach: słomie, ziemi i kamieniu wapiennym

3. Wielka Wieś, fot. Iwona Matejczuk Cooper P., Rennick J., Straw Bale Construction as Passive Solar Architecture, Santa Margerita 1995, między innymi: o budowie z kostek słomy

Przy stoliku, machanie do, fot. Agnieszka Habina3. Wielka Wieś, fot. Iwona Matejczuk Cosas de Arquitectos, hiszpańskie rozwiązania, wiele informacji o Chinach oraz przyczynach budowy z materiałów naturalnych

3. Wielka Wieś, fot. Iwona Matejczuk Devolopment Center For Appropriate Technology,

między innymi, wprowadzanie naturalnego budownictwa i edukacja w zakresie budowy z kostek słomy i literatura, badania i ustalenia niezbędne w budownictwie naturalnym

3. Wielka Wieś, fot. Iwona Matejczuk Earth Architecture, podstawowe wiadomości

3. Wielka Wieś, fot. Iwona MatejczukEarth Block Founder

3. Wielka Wieś, fot. Iwona MatejczukEarthquake Engineering Research Institute (EERI)

3. Wielka Wieś, fot. Iwona Matejczuk Ecole Nationale Superieure d’Architecture de Grenoble

3. Wielka Wieś, fot. Iwona MatejczukEast County Magazine

3. Wielka Wieś, fot. Iwona Matejczuk Eco Cocon, między innymi, produkcja beli ze słomy, słoma z ramą drzewną: ognioodporność, izolacja dźwiękowa, wysoka odporność cieplna, produkcja budynków ze słomy, korzyści z budownictwa naturalnego dla środowisk

3. Wielka Wieś, fot. Iwona Matejczuk Econstruccio, wiele interesujących zrealizowanych projektów, między innymi, zrównoważony rozwój budowy ze słomy i gliny i innych materiałów naturalnych

3. Wielka Wieś, fot. Iwona MatejczukEco Haustas, jedna z piękniejszych realizacji budowy ze słomy i gliny, budowy z kostek i pracy nad budową z kostek

3. Wielka Wieś, fot. Iwona Matejczuk Eco School, rolnictwo ekologiczne, zielony budynek,10. Wokół domu, posadzone, fot. Małgorzata Gniadek-Drozd

edukacja i przyczyny realizacji budynków z materiałów naturalnych,

zrównoważony rozwój budownictwa naturalnego i jego przyczyny

3. Wielka Wieś, fot. Iwona Matejczuk EEBU.EearthShipEurope

3. Wielka Wieś, fot. Iwona Matejczuk ESOSOC. United Nations and Social Council

3. Wielka Wieś, fot. Iwona Matejczuk  Garas G., Allam M., El Dessuky R., Straw Bale Construction as an Economic Environmental, ARPN Journal of Engineering and Applied Sciences, vol. 4, no. 9, 2009.

3. Wielka Wieś, fot. Iwona Matejczuk Gradjevinarstvo, między innymi bogata działalność wydawnicza

3. Wielka Wieś, fot. Iwona Matejczuk Grupa Zagranica

3. Wielka Wieś, fot. Iwona Matejczuk Guadua Bamboo, między innymi budowle z bambusa,

w Stanach Zjednoczonych, a także – Kolumbii

3. Wielka Wieś, fot. Iwona MatejczukHistoric Rammed Earth

3. Wielka Wieś, fot. Iwona Matejczuk House Construction, między innymi, o budowie z bambusa

3. Wielka Wieś, fot. Iwona Matejczuk The Iron Straw Group, między innymi o: promowaniu zrównoważonego naturalnego budownictwa

3. Wielka Wieś, fot. Iwona Matejczuk „International Journal of Modern Engineering Research”,

wiele istotnych tekstów o budowie z kostek

3. Wielka Wieś, fot. Iwona Matejczuk „Journal on Civil Engineering”

3. Wielka Wieś, fot. Iwona Matejczuk „Journal of Environmental Research and Development”, w którym wiele istotnych tekstów o budowie z kostek,

3. Wielka Wieś, fot. Iwona Matejczuk Katai, Serbia i, między innymi,

edukacja w zakresie budowy z materiałów naturalnych, naturalne budownictwo i rękodzieło,

latem:

organizacja obozów edukacyjnych dla uczniów szkół podstawowych od klasy pierwszej do czwartej

i własna piekarnia, gdzie goście mogą spróbować swoich sił w tworzeniu lokalnych słodkości

3. Wielka Wieś, fot. Iwona Matejczuk Kelm T., Architektura ziemi – tradycja i współczesność, Warszawa 1996.

3. Wielka Wieś, fot. Iwona Matejczuk King B., Buildings of Earth and Straw: Structural Design for Rammed Earth and Straw-Bale Architecture, California 1996, jedna z ciekawszych książek poświęconych budowaniu ze słomy i gliny, z podstawowymi ustaleniami w zakresie budowy ze słomy i gliny.

3. Wielka Wieś, fot. Iwona Matejczuk Life Beyond Toursim

3. Wielka Wieś, fot. Iwona Matejczuk Life in A Slow Life, między innymi, projektowanie wnętrz, z wykorzystaniem materiałów naturalnych

Całkiem niedawno przetłumaczony na język polski:

3. Wielka Wieś, fot. Iwona Matejczuk MP1050337inke G., Podręcznik budowania z gliny, Kraków 2013, podręcznik budowania z gliny

poparty wiedzą i wieloletnią praktyką

w zakresie budowania z gliny, w którym między innymi o glinie i jej właściwościach, o budowie z cegieł glinianych, o wypełnianiu gliną konstrukcji szkieletowych, o tynkach glinianych, budowlach z gliny, wskazówki dotyczące planowania i realizacji budowli z gliny

3. Wielka Wieś, fot. Iwona Matejczuk Medical Missions

3. Wielka Wieś, fot. Iwona Matejczuk Mintu.me, między innymi, wyposażenie domu ze słomy i gliny,

podręczniki do budowy z balotów słomy poparte wiedzą i doświadczeniem w zamian za wsparcie budowy domu ze słomy i gliny

3. Wielka Wieś, fot. Iwona MatejczukMother Nature Network

3. Wielka Wieś, fot. Iwona Matejczuk Mother Earth Living, amerykańskie realizacje i przyczyny budowy

3. Wielka Wieś, fot. Iwona MatejczukOAK Ridge National Laboratory

3. Wielka Wieś, fot. Iwona Matejczuk Ontario Society of Builders in Canada, między innymi o propagowaniu budownictwa ze słomy i wspieraniu organizacji, osób prywatnych w budownictwie ze słomy

3. Wielka Wieś, fot. Iwona MatejczukOryzatech, słoma ryżowa i wiele innych

3. Wielka Wieś, fot. Iwona Matejczuk The Poosh, realizacje budownictwa naturalnego, i ciekawostki: między innymi, igloo z gliny, tradycyjny domek Eskimosa ze śniegu

3. Wielka Wieś, fot. Iwona Matejczuk Radojko O., The Properities of Straw Bale Walls, „Journal of International Scientific Publications: Materials, Methods and Technologies”, Vol. 8.

3. Wielka Wieś, fot. Iwona Matejczuk Realtor, amerykańskie realizacje i przyczyny budowy

3. Wielka Wieś, fot. Iwona Matejczuk Reseau Francais de la Construction Paille, budowa ze słomy, gliny i innych materiałów i literatura dotycząca tematyki

3. Wielka Wieś, fot. Iwona Matejczuk Sajdik M., Schwarzinger M.European Union Enlargement: Background, Developments, Facts (Central and Eastern European Policy Studies) (Volume 2), 2007.

3. Wielka Wieś, fot. Iwona MatejczukThe Salvation Army International

3. Wielka Wieś, fot. Iwona Matejczuk Sculpture, rzeźby funkcjonalne, jeden z ciekawszych nurtów w rzeźbie

3. Wielka Wieś, fot. Iwona Matejczuk Strawbale Europe

3. Wielka Wieś, fot. Iwona Matejczuk Strawbale.com

3. Wielka Wieś, fot. Iwona Matejczuk Strawbalecentral.com, jedno z podstawowych źródeł o budowaniu z kostek wraz z literaturą

3. Wielka Wieś, fot. Iwona Matejczuk Sun Ray Kelley. Natural Builder, amerykańskie realizacje i przyczyny budowy

3. Wielka Wieś, fot. Iwona Matejczuk Tolles, E. Leroy, Edna E. Kimbro, and William S. Ginell, Guías de planeamiento e ingeniería para la estabilización sismorresistente de estructuras históricas de adobe, Los Angeles 2002.

3. Wielka Wieś, fot. Iwona Matejczuk Tiny House Blog, między innymi, drewniane domy na kółkach

3. Wielka Wieś, fot. Iwona Matejczuk Wydawnictwo „Zielone Brygady”, dobre z natury, literatura i programy aktywizacji młodzieży. Bardzo polecamy.

3. Wielka Wieś, fot. Iwona Matejczuk The University of Agriculture, Peshawar, Pakistan

3. Wielka Wieś, fot. Iwona Matejczuk WWoofSerbia.org, zrównoważony rozwój budownictwa naturalnego i jego przyczyny

3. Wielka Wieś, fot. Iwona Matejczuk Voice of Nature, ciekawostka

Glina, fot. Iwona Matejczuk3. Wielka Wieś, fot. Iwona Matejczuk Zemljana Arhitektura, realizacje i współpraca z

Wydziałem Inżynierii Lądowej i Geodezji,

a także

Wydziałem Nauk Technicznych,

zrównoważony rozwój budowy ze słomy i gliny, naturalnego budownictwa

przyczyny budowania ze słomy i gliny wraz z przyczynami rozwoju naturalnego budownictwa

3. Wielka Wieś, fot. Iwona Matejczuk Zelena Komuna, organizacja zajmująca się, między innymi,

promocją zdrowego trybu życia i zrównoważonym rozwojem

3. Wielka Wieś, fot. Iwona Matejczuk Zelena Srbija, między innymi

promowanie zdrowego trybu życia i zachowania zdrowego środowiska,

rozwój budownictwa naturalnego, przyczyny i materiały

wspierane między innymi przez

Ministerstwo Środowiska, Planowania Przestrzennego i Górnictwa oraz ISC

3. Wielka Wieś, fot. Iwona Matejczuk Żivotinje, cały nurt budowy ze słomy i gliny, przyczyny budowy ze słomy i gliny,

Instytucje

Asian Coalition for Housing Rights

Auroville. Earth Institute. UNESCO CHAIR EARTHEN ARCHITECTURE,

Building and Social Housing Foundation

Centre on Housing Rights and Evictions

Community of Democracies

CRAterre

Habitat for Humanity Poland

Habitat for Humanity International

ESCAP

Fundacja Cohabitat

Fundacja EkoRozwoju

Fundacja Misja Medyczna

Fundacja Solidarności Międzynarodowej

Fundacja Współpracy Polsko-Ukraińskiej PAUCI

Good Humanitarian Donorship

International Medical Center

International Medical Relief

King Baudouin Foundation

The National Architectural Accrediting Board (NAAB) wraz z programami

OCHA. United Office for the Coordination of Humanitarian Affairs

OECD

Organization of American States. Democracy for peace, security and development

Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej wraz z Funduszem Adama Świerczyńskiego

Polska Fundacja im. Roberta Schumana

Polska Pomoc

School of Architecture, gdzie cała grupa badawcza zajmująca się budową z kostek i w technologii ze słomy i gliny wraz z uwzględnieniem przyczyn i rozwoju budowy z kostek

TierraTEC – Arquitectura de Tierra

UNDAC, Zespół w Stałej Gotowości ds. Oceny i Koordynacji Katastrofy, United Nations Disaster Assessment and Coordination Missions (UNDAC) i UNDAC Missions in Asia Pacific

UNHCR

Unhabitat.org

University of Bath

Univeristy of Moratuwa Department of Civil Engineering

Regulacje

Europejski Konsensus ws. Pomocy Humanitarnej

The Vancouver Declaration On Human Settlement

Konwencja dotycząca statusu uchodźców sporządzona w Genewie

The Universal of Human Rights

Ustawa o Współpracy Rozwojowej

 

Serdecznie polecamy

Zalety i wady budowy ze słomy i gliny. Budowa w Prądniku Korzkiewskim

Słoma i glina jako źródło ciepła.

Budowa ze słomy i gliny

Film wykorzystany dzięki uprzejmości Krzysztofa Lisa

(Drewno zamiast benzyny)

pasjonata budowy ze słomy i gliny w Polsce,

jednego z pierwszych propagatorów rozwijającego się od ponad dziesięciu lat naturalnego budownictwa z wykorzystaniem tradycyjnych materiałów w Polsce,

autora bloga Dom autonomiczny, na którym dzieli się niezbędnymi wskazówkami dotyczącymi tematyki i obszarów naturalnego budownictwa

Budowa ze słomy i gliny w Prądniku Korzkiewskim w ramach

„Zielonego domu czyli o architekturze inaczej”

dom2dom1

 ***

cropped-chmurka.jpg

ZALETY i WADY BUDOWY z presaków słomy

o czym warto wspomnieć i pamiętać

– – –

Autonomiczny EKOnomiczny Estetyczny EKOlogiczny Odporny

Słoma i glina jako źródło ciepła. Barwa i połysk słomy przywołuje skojarzenie z ciepłem słońca, przypominając o złocistych łanach zbóż i plonach zbieranych latem. Glina spaja słomę i sprawia, że dom jest trwały, stabilny i solidny. Okna budynków z naturalnych materiałów, wypełniane między innymi słomą, zapewniają wgląd w istotę rzeczy i właściwe poznanie materiałów.

GlinasciacWśród zalet budowy ze słomy i gliny zasługują na uwagę: twardość i solidność (kostki ze słomy mocno sprasowane), naturalna klimatyzacja (dzięki połączeniu słomy i gliny), ciepło, wysoka odporność cieplna, wykorzystanie gliny jako tynku dające odpowiednią wilgotność, energooszczędność (korzystne w przypadku budowy domów ze słomy i gliny, np. dla bezdomnych pod Poznaniem, dla rodzin niepełnych lub rodzin z różnych środowisk), brak potrzeby montowania kosztownej wentylacji, co jest istotne dla zdrowia, brak kurzu, uczuleń i chorób związanych z używaniem nowych materiałów budowlanych, co jest ważne dla zdrowia, szczególnie dla alergików, właściwości antybakteryjne, zwiększanie odporności skóry na mikroorganizmy, dzięki glinie, zabezpieczenie przed pożarami, uzyskane dzięki słomie w glinie, ciche wnętrze, izolacja dźwiękowa, redukcja szumów, ochrona przed hałasami z zewnątrz, szybki proces budowy i niskie koszty (wytrzymałość ok. 50 lat, z punktu widzenia kosztów – opłacalność). Jedną z ważniejszych zalet budowy ze słomy i gliny jest niski koszt budowy domu ze słomy i gliny, przy budowie domu wykorzystuje się własną siłę roboczą oraz wolontariuszy. Miękkość w dotyku, łatwa możliwość naprawy domu (także samodzielnie) i ekonomia materiałów to zalety naturalnych tynków.

sloma5Ten obraz komplikują wady budowy ze słomy i gliny, o których należy pamiętać i które należy wyeliminować: wilgoć i pleśń na tynkach glinianych, a w związku z nią konieczne zabezpieczenie słomy przed wilgocią, problem pojawia się w przypadku odwilży w górach i wzbierania rzek, budowa domu ze słomy i gliny jest niewskazana w miejscach, w których np. często wylewają rzeki, a także występują częste i silne opady deszczu; pękanie gliny, szczególnie w połączeniu z innym materiałem (drewno); zwierzęta i rośliny w ścianach domu: termity, szkodniki, gryzonie, konieczne zabezpieczenie przed szkodnikami, termitami; rośliny z tynku, konieczny odpowiedni czas wyschnięcia tynku; duża powierzchnia ścian domu przez duże rozmiary kostek słomianych, o czym musimy pamiętać przy wyborze działki, którą mamy do dyspozycji lub którą zamierzamy zakupić. Duża powierzchnia ścian może jednak zostać uznana za zaletę (ciepło).

Zwiększanie odporności na mikroorganizmy, brak uczuleń, chorób związanych z uczuleniami na nowe materiały budowlane, użycie gliny i słomy jako źródła ciepła i solidności wiążą się z celami projektu i aktywnością po zdrowie.

Budowa ze słomy i gliny w Prądniku Korzkiewskim wpisuje się w rozwijający się od ponad dziesięciu lat w Polsce, a niezwykle popularny poza jej granicami

rozwój naturalnego budownictwa i architektury (ekobudownictwa i ekoarchitektury) z wykorzystaniem materiałów naturalnych znanych i używanych od zarania dziejów w budownictwie,

w szczególności na terenach wiejskich.

Miodowy, z odcieniem brązu, żółty, żółtawy, złocisty, biały… Barwy i znaczenie barw budowy ze słomy i gliny

sklepienieBUDOWA Z KOSTEK SŁOMIANYCH TYNKOWANYCH GLINĄ JAKO POZNANIE BARW I ODCIENI: ZŁOCISTY, MIODOWY, SREBRNY, ŻÓŁTY, BIAŁY, BIEL ŻÓŁTAWA, BARWA CZARNEJ PSZCZOŁY,  BIAŁY Z ODCIENIEM NIEBIESKIEGO, BIAŁY Z ODCIENIEM CZERWONEGO, KHAKI

Brązy: blady, brąz wypalanej glinki, o odcieniu kasztana, z odcieniem czerwonawym, brąz wenge, beżowy, miodowy, orzechowy, ciemnobrązowy, przydymiony, podpalany, o odcieniu zielonoczarnym, bambusa; biel: żółtawa, przypominająca kwiat pieprzu, kremowa, z odcieniem niebieskiego, najlepszy z białych odcieni, przypominający diament, szary: gołębi, szarobeżowy, platynowy, z odcieniem brązu i z odcieniem czerwieni, ciemnoszary marengo; zieleń: blada, ciemna, oliwkowa, khaki, morska, szmaragdowa, zgniła, wiosenna, oliwkowa, pistacjowa.

W przyszłości, w Polsce i poza jej granicami: biblioteki, hotele, zrownoważony rozwój budownictwa naturalnego i domy z materiałów naturalnych, domy dla rodzin niepełnych i dla bezdomnych, Fundacja Cohabitat, Habitat for Humanity, Eurasia, Habitat Humanity International: od 1990 roku także w Polsce

3. Wielka Wieś, fot. Iwona Matejczuk w Wielkiej Wsi i Prądniku Korzkiewskim w celach artystycznych i edukacyjnych

3. Wielka Wieś, fot. Iwona Matejczuk w Lublinie, w edukacji na oddziale szpitalnym

3. Wielka Wieś, fot. Iwona Matejczuk w Rybniku Zielony dom

3. Wielka Wieś, fot. Iwona Matejczuk w Zbuczynie i w Wiśniewie, wykorzystanie elementów w edukacji ekologicznej uczniów

3. Wielka Wieś, fot. Iwona Matejczuk Domy: pod Poznaniem, budowa z gliny, słomy i kamieni, wieloletni program niesienia pomocy, mający na celu promowanie ekobudownictwa (budownictwa z naturalnych materiałów) realizowany przez Habitat for Humanity, przy współpracy z wolontariuszami z Kanady, zrównoważony rozwój budownictwa naturalnego i osiedli mieszkaniowych

3. Wielka Wieś, fot. Iwona Matejczuk Rezydencje i biblioteki: w Stanach Zjednoczonych: rezydencja Ruth Braly w Homewood, biblioteka publiczna w Mattawa w stanie Washington z beli słomianych

3. Wielka Wieś, fot. Iwona Matejczuk Domy: w Pakistanie domy ze słomy i gliny dla samotnych matek,

3. Wielka Wieś, fot. Iwona Matejczuk Hotele: w RPA pięciogwiazdkowy hotel z beli słomianych,

hotel ze słomy, gliny, kamieni i innych materiałów naturalnych na Ukrainie.

BUDOWNICZY, Architekci, EKOLODZY I EDUKATORZY

Fundacja Cohabitat

Młodzieżówka Cohabitatu

i

Habitat for Humanity. Eurasia

Habitat for Humanity International

Habitat For Humanity International zbudował, przygotował i odnowił ponad 35000 domów na całym świecie, tym samym dał proste schronienie i wiele innych dla ponad 1,75 miliona osób, od 1990 roku również w Polsce

***

w Kątach Wrocławskich

znalazły mieszkanie 4 rodziny, które wcześniej zmuszone były do życia wraz z dziećmi w ciężkich warunkach,

dom został postawiony w pełnej zieleni okolicy w pobliżu szkół

w Marszewie pod Poznaniem

powstaje dom z gliny, słomy, kamieni i drewna dla bezdomnych

***

Zalety: trwałość, energooszczędność w eksploatacji, 4x mniejsze
koszty budowy, lepsze zdrowie mieszkańców

 

Współpraca z partnerami

w oparciu o fundusz odnawialny

Wsparcie dla odbiorców

między innymi z zakresu oszczędzania energii i ciepła w gospodarstwie domowym.

          Zapobieganie bezdomności, ale także

                                       współpraca z bezdomnymi

Gisue i Morgan Hariri stworzyły między innymi

Fog Habitat II (1994) jest adresowany między innymi do samotnych matek.

Habitat w kształcie mostu ma się kojarzyć z bezpiecznym schronieniem.

Wielkowiejska realizacja budowy ze słomy i gliny. Rozwijanie umiejętności świadomego kształtowania przestrzeni publicznej

Solidność jako istotną i ważną cechę dla budowy ze słomy i gliny pokazała budowa dwóch okazałych domów,

odwołujących się do znanego i tradycyjnego sposobu budowy domów z cegieł i pokrytych strzechą.

Strzecha znalazła wprawdzie zastosowanie w nowoczesnym budownictwie,

jednak stosunkowo rzadko pokrywa domy (ubogich, rolników, pszczelarzy, rybaków) z kostek słomianych tynkowanych gliną.

Jak rozpoznać domek rodziców po dachu?

Słoma i glina jako przełamywanie stereotypów, ochrona dziedzictwa i edukacja

Wybuduj dom z kostek słomianych tynkowanych gliną.

„Zielony dom czyli o architekturze inaczej” wyraźnie ujawnia bliski jej twórcom rodzaj praktyki – budowanie.

4. MakietaWrażliwość na kolor (zieleń, brąz), materiał (glina, drewno) i detal (krzewy, ozdoby) są efektem świadomego stosowania ascetycznych wzorców prostoty budowy ze słomy i gliny i elementów architektury zieleni i kształtowania krajobrazu, tradycyjnej architektury wiejskiej. 2. MakietaKolorowe elementy w połączeniu z kwiatkami, drzewami, krzewami w pełni prezentują się na makiecie przygotowanej przez uczniów.

Charakteryzująca się prostotą i starannością

makieta zagospodarowania wsi,

przypomina układ widoczny w Wielkiej Wsi (układ domów, szkoła, przedszkole, ulica i place zabaw).

Zamiłowanie do regionu i bliska czwartoklasistom przestrzeń widziana na co dzień znalazła swój wyraz na makiecie.3. Makieta

Pomimo prostoty, forma jest starannie modelowana.

Kultura materiałów przywodzi na myśl realizacje budownictwa naturalnego, tradycyjnej architektury wiejskiej, z elementami kształtowania krajobrazu, tworząc kompozycyjną równowagę.

Istotne okazuje się wzbudzanie u uczniów świadomego kształtowania przestrzeni publicznej, z uwzględnieniem celów i przeznaczenia.

Zaprezentowane podczas pikniku “Aktywnie po zdrowie” założenia stają się wyrazistym przykładem realizacji budowy ze słomy i gliny, z elementami architektury zieleni i tradycyjnej architektury wiejskiej.

Elegancja i piękno. Odcienie brązu, szarości, zieleni. Prostota, lekkość, oszczędność, surowość, minimalizm i funkcjonalność

Dom i dłonie, fot. Iwona Matejczuk12. Po kamyczkach, fot. Małgorzata Gniadek-DrozdRadosna zielona barwa „Zielonego domu czyli o architekturze inaczej” skłania do zastanowienia się nad wnętrzem zielonego domu i jego wyposażeniem.

Kształtująca się i rozwijająca wyobraźnia architektoniczna podsuwała rozwiązania w zakresie tworzenia przestrzeni, której znamiennymi cechami są surowość, prostota oszczędność form, minimalizm i funkcjonalność.

Słoma i glina jako źródło ciepła i solidności. Drewno zamiast benzyny, ten krótki filmik, prezentowany na youtube.com, do którego obejrzenia serdecznie zachęcamy, dzięki uprzejmości Krzysztofa Lisa, któremu w tym miejscu należą się podziękowania za zainteresowanie wielkowiejską edukacją w zakresie budowy ze słomy i gliny i naturalnego budownictwa.

Wskazówkami dotyczącymi budowy Domu autonomicznego Krzysztof Lis dzieli się na blogu pod tym samym tytułem.

P1070321Uczniowie poznali podstawowe cechy budowy ze słomy i gliny i budownictwa naturalnego, elementy architektury zieleni, architektury ekologicznej i kształtowania krajobrazu, proporcje, pokrycia i kształt dachu.

Zobaczyli jak wygląda projekt domu na rysunku technicznym. Poznali podstawowe różnice, materiały i fot. IMnarzędzia i bogactwo architektury regionalnej Gminy Wielka Wieś.

P1070324

Warto przyjrzeć się bliżej wnętrzu.

Dobór kolorów użytych materiałów, sposób wykorzystania materiałów naturalnych i oświetlenia wnętrza naturalnego budynku wyraża założenia i cele naturalnego budownictwa i architektury naturalnej.

W rezultacie architekturę naturalną zdominowały odcienie brązu, bieli, żółci, szarości, zieleni o ważnej symbolice. Miodowy, złocisty, blady, brąz wypalanej glinki, o odcieniu kasztana, purpurowobrązowy, z odcieniem czerwonawym, brąz wenge, beżowy, orzechowy, ciemnobrązowy, przydymiony, podpalany, o odcieniu zielonoczarnym, bambusa (bogactwo odcieni i zmysłowość); szary: mysi, gołębi, szarobeżowy, szarobrązowy, platynowy, z odcieniem brązu i z odcieniem czerwieni, ciemnoszary marengo (respekt, organizacja, praktyczność); biel: z żółtawym odcieniem, przypominająca kwiat pieprzu, kremowa, z odcieniem niebieskiego, najlepszy z białych odcieni, przypominający diament, jeśli zieleń, to: blada, ciemna, oliwkowa, khaki, morska, szmaragdowa, zgniła, wiosenna, oliwkowa, pistacjowa (życie, poszanowanie życia, harmonia, natura i bliski kontakt z naturą). Barwy te i ich symbolika oddają istotę naturalnego budownictwa i architektury naturalnej. Naturalne światło wpadające z zewnątrz i sztuczne oświetlenie, użycie odcieni brązu, szarości i zieleni ma tworzyć pełną równowagi kompozycję z barwami użytych materiałów naturalnych.

Naturalne budownictwo i architektura naturalna w szczególny sposób ujawniają piękno odcieni brązu, szarości i zieleni.

Piękno architektury naturalnej to gra odcieni o różnej ifot. IMntensywności. Subtelne urozmaicenie odcieni ujawnia się w grze świateł i intensywności. Użycie gliny w połączeniu ze słomą nabiera znaczenia w kontraście z drewnem.

Naturalne budownictwo i architektura naturalna w szczególny sposób ujawniają piękno odcieni i intensywności brązu, szarości, zieleni.

Jedną z najbardziej wyrazistych cech naturalnego budownictwa i architektury naturalnej jest brak krzykliwych i drażniących kolorów (różu, fioletu, pomarańczowego, czerwonego, niebieskiego), co pokazywały warsztaty dotyczące zagadnienia, jakich kolorów i materiałów nie stosować w naturalnym budownictwie (ekobudownictwie) i architekturze naturalnej (ekoarchitekturze).

Naturalne światło wpadające z zewnątrz i sztuczne oświetlenie, użycie odcieni brązu, szarości i zieleni ma tworzyć pełną równowagi kompozycję z barwami użytych materiałów naturalnych.

Prostota, lekkość, oszczędność form, surowość, użycie skromnych środków w wykonaniu i wszystkich towarzyszących elementach, wyposażeniu wnętrz z  materiałów naturalnych, minimalizm i funkcjonalność przekonują o istotnej wartości architektury naturalnej.

Odcienie brązu, szarości i zieleni, naturalne światło i sztuczne oświetlenie wraz z użyciem skromnych i naturalnych środków w wyposażeniu naturalnego domu, hotelu, lokalny wypiek chleba świadczą o naturze świata naturalnego budownictwa i tej architektury.

Elegancję i prostotę piękna wyrażoną przez tę architekturę najpełniej oddała budowa domów.Słońce w odpowiednich rękach: „Ziemia zamienia się w złoto w rękach mądrych”: w muzyce, w glinie, w plastelinie, na dachu, w słowie

Ziemia zamienia się w złoto w rękach mądrych”.

Uczniowie poznali właściwości i znaczenie gliny. Pokazali i rozwijali umiejętności tworzenia wyrobów z gliny: naczyń i glinianych zabawek.

NaderKhalili
Nader Khalili (1936-2008) na jednej z fotografii: (zamieszczona na: http://www.domoterra.es)

DAR W ODPOWIEDNICH RĘKACH.

BUDOWA Z KOSTEK SŁOMIANYCH TYNKOWANYCH GLINĄ JAKO MIARA DARU

Miarą daru dla ziemi zamieniającej się w złoto, jest to, komu został on podany. Przemiana zniszczonej, zużytej i wyczerpanej ziemi w niebo to cele budowy domu z kostek słomianych tynkowanych gliną i dzieło rąk jej mieszkańców. Odwołanie się do wyobrażeń, które niesie słońce sprawia, że w ostatecznym rozrachunku to ci, którzy dar ten otrzymali niosą swoje wyroby i plony (złocisty chleb, złociste ryby, złocisty miód, miód miodów, niebieskawe diamenty, złociste pręciki ziół, miedziane naczynia) bogom.

Ziemska budowa z kostek słomianych tynkowanych gliną ma być odpowiednikiem rajskich ogrodów, których dostąpią mieszkańcy ziemi zamienionej w złoto.

Glina (odpady) i słoma (odpady organiczne) ożywają w dłoniach, przybierając kształt i znaczenie w wielu ważnych dziedzinach życia człowieka: religijnego, codziennego i twórczego. 

Zielony dom czyli o architekturze inaczej” został pomyślany jako projekt edukacyjny, którego celem jest wskazanie co może mieć wspólnego budowa ze słomy i gliny, jej początki, historia, przyczyny i rozwój budownictwa naturalnego z elementami architektury krajobrazu i tradycyjną architekturą wiejską, gdzie (i czy) można szukać wspólnych elementów,

w jaki sposób (i czy) można połączyć te nurty architektury i budownictwa.

miskaidlonie,fo.imZałożenia „Zielonego domu czyli o architekturze inaczej” wyraźnie ujawniają bliski jego twórcom rodzaj praktyki – budowanie.

Uczestników połączyła pasja organizowania i kształtowania przestrzeni. Wykraczające poza przyzwyczajenia rozwiązania w budownictwie i w architekturze wielokrotnie stawały się zalążkiem rosnącej fascynacji budową ze słomy i gliny (budownictwem naturalnym), ale także architekturą krajobrazu.

Kształtująca się i rozwijająca wyobraźnia architektoniczna podsuwała rozwiązania w zakresie tworzenia przestrzeni, której znamiennymi cechami są oszczędność form, minimalizm, prostota i funkcjonalność. Glina, Fot. Iwona Matejczuk

Jeśli spojrzeć na kilka elementów „Zielonego domu czyli o architekturze inaczej”, (europejskie i azjatyckie realizacje budowy z materiałów naturalnych, drewniane domy Małopolski, domy kryte strzechą i przykłady zastosowania strzechy w nowoczesnym budownictwie, elementy architektury krajobrazu: ogrody dachowe i pionowe, rzeźby z gliny, pieczenie chleba) dlonieglinaich współistnienie kieruje w stronę wyeksponowania istotnych założeń i celów budownictwa naturalnego.

fot. Iwona MatejczukZaprezentowane podczas pikniku “Aktywnie po zdrowie” dwa domy i makieta stały się wyrazistym przykładem wielkowiejskiej realizacji budowy ze słomy i gliny, z elementami architektury krajobrazu i architektury wiejskiej. 

Różnorodne propozycje skierowane zostały do tych, którym bliskie jest narodowe oraz światowe dziedzictwo budowy ze słomy i gliny i budownictwa naturalnego, architektury krajobrazu i świadomego kształtowania krajobrazu i architektury wiejskiej, w szczególności regionalnej.

Omówienie wybranych elementów „Zielonego domu…” podczas pikniku pozwoliło zwrócić uwagę

na istotne elementy mające wpływ na rozwój uczniów, kształtowanie i rozwijanie świadomości

w zakresie świadomego planowania przestrzennego.

„Zielony dom czyli o architekturze inaczej” zyska rozwinięcie w budowie domu ze słomy i gliny, która rozpocznie się latem w Prądniku Korzkiewskim w Gminie Wielka Wieś.

Zielony dom czyli o architekturze inaczej: Kraków zaprasza

Dłonie „Zielonego domu czyli o architekturze inaczej” w fotografii, w glinie, w słowie, w muzyce, w plastelinie, na dachu i przy ościeżnicach: Kraków zaprasza

Wprowadzenie do budowy ze słomy i gliny z elementami architektury zieleni i architektury wiejskiej: założenia, podstawowe pojęcia, etapy

P1050533Wprowadzenie w założenia budowy ze słomy i gliny, architektury zieleni i architektury miejskiej i wiejskiej, podstawowe pojęcia, etapy budowania: od pomysłu, przez projekt domu na rysunku technicznym, do modelu do realizacji, łączenie budowy ze słomy i gliny i założeń naturalnego budownictwa i architektury, z elementami architektury krajobrazu to kilka punktów, które zasługują na wskazanie.

Istotną częścią było budowanie domów.

Wrażliwość na kolor (zieleń, brąz), materiał (glina, drewno) i detal (drzewa) są efektem świadomego stosowania ascetycznych wzorców prostoty budowy ze słomy i gliny, z elementami architektury krajobrazu i architektury wiejskiej.

“Zielony dom czyli o architekturze inaczej” powstał w splocie wielu zabiegów poznawczych i praktycznych działań. Stworzył płaszczyznę spotkania tradycji budownictwa i architektury, otwierającą możliwości spojrzenia na rodzimą praktykę w poszerzonej perspektywie.

Dom i uśmiech, powód, fot. Iwona MatejczukZaprezentowane podczas pikniku “Aktywnie po zdrowie” dwa domy i makieta stały się wyrazistym przykładem wielkowiejskiej realizacji budowy ze słomy i gliny, z elementami architektury krajobrazu i tradycyjnej architektury wiejskiej. Omówienie wybranych elementów „Zielonego domu…” podczas pikniku przez Małgorzatę Gniadek-Drozd, pozwoliło zwrócić uwagę na rozwój uczniów.

1. Malgorzata, fot. IMGodne zauważenia jest, podkreślane wielokrotnie, wskazanie na możliwości połączenia elementów naturalnego budownictwa i architektury, architektury wiejskiej z architekturą krajobrazu (glina i jej właściwości, ogrody pionowe, zielone dachy z jednej strony, pieczenie chleba i małopolskie chaty, z drugiej).

W edukacji szpitalnej, w edukacji ekologicznej, dla bezdomnych, dla rodzin niepełnych

W szpitalu, w edukacji ekologicznej

Można także zapoznać się z przykładami wykorzystania wybranych założeń budownictwa naturalnego, ekobudownictwa, architektury zieleni i kształtowania krajobrazu i tradycyjnej architektury wiejskiej.

W ten sposób Zielony dom realizowany jest w Lublinie przez jedną z placówek. Edukacja ma nieco odmienny charakter i skierowana jest do osób przebywających na oddziałach szpitalnych:

Zielony dom w Lublinie.

Jeszcze inaczej Zielony dom realizowała Fundacja Inicjatyw Ekologicznych, której głównym celem w edukacji ekologicznej było nastawienie na poszerzanie świadomości ekologicznej odbiorców.

Pod Poznaniem, budowa ze słomy, gliny i kamieni dla bezdomnych