Zielony dom czyli o architekturze inaczej

Budowa z kostek słomy tynkowanych gliną: